O hře

Ocitáte se v uzavřené místnosti. Kolem vás jsou lidé, kteří se nachází ve stejné situaci jako vy. Všechny vás zajímá jediná otázka: Jak odsud uniknout?

Rozhlédněte se po místnosti. Všude jsou slova, čísla, symboly obsahující informace, které povedou k vašemu útěku z místnosti. Čas neúprosně běží, čím blíže jste svobodě, tím rychleji čas utíká. Podaří se vám uniknout? Principem hry je spolupracovat na vyřešení hádanek a stop, které nakonec povedou k vašemu útěku z místnosti.

Under Lock je úniková hra, která nevyžaduje žádné zvláštní schopnosti či dovednosti s výjimkou nejmocnějšího nástroje, který již máte – váš MOZEK!